Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
 
 
Sposób ogłoszenia alarmów
Sposób odwołania alarmów
Lp.
Rodzaj alarmu
akustyczny system alarmowy
środków masowego przekazu
wizualny sygnał alarmowy
akustyczny system alarmowy
środków masowego przekazu
1
Alarm powietrzny
- Ciągły, modulowany
 dźwięk syreny w
 okresie jednej minuty
- Następujące po sobie
 sekwencje długich
 dźwięków sygnałów
 dźwiękowych pojazdów,
 gwizdków, trąbek lub
 innych przyrządów na
 sprężone powietrze w
 stosunku 3:1; w
 przybliżeniu 3
 sekundy dźwięku oraz
 1 sekunda przerwy
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny
dla ............
Znak czerwony w kształcie kwadratu
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny
dla .............
2
Alarm o skażeniach
- Przerywany modulowany
 dźwięk syreny
- Sekwencja krótkich
 sygnałów wydawanych
 sygnałem dźwiękowym
 pojazdu lub innym
 podobnym urządzeniem
 lub też uderzenia
 metalem czy też innym
 przedmiotem w
 stosunku 1:1, w
 przybliżeniu 1
 sekunda wydawania
 dźwięku oraz 1
 sekunda przerwy
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach
........... (podać
rodzaj skażenia)
dla ..............
 
Znak czarny w kształcie trójkąta
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach
dla .............

 

Wersja XML