Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana terminu naboru do przedszkola i klas I szkół podstawowych

Szanowni Rodzice!
Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, termin naboru do przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Gminie Prudnik będzie wydłużony do czasu odwołania  zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i przedszkolach. Wnioski i dokumenty  można wysyłać pocztą tradycyjną (oryginały)  na adres placówki lub drogą elektroniczną (scan) na adres e-mail placówki albo złożyć osobiście po wznowieniu działalności placówki (do 17.04.2020r.)


                                                      Maria Strońska
                                                      Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty
 i Wychowania w Prudniku 
 

Wersja XML