Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Park Miejski i cmentarz z dofinansowaniem!

W dniu 16 marca br Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dokonał wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania 5.1. „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż partnerski projekt Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Gminy Głuchołazy oraz Starostwa Powiatowego w Prudniku pod nazwą „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego” uzyskał drugą lokatę na liście rankingowej oraz wnioskowane dofinansowanie.

Projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik opiewa na całkowitą wartość 1 436 300,00  zł a Gmina Prudnik uzyska dofinansowanie swojej części projektu w kwocie 1 220 855,00 zł stanowiącej aż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych tj maksymalną możliwą do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik swoim zakresem rzeczowym obejmować będzie następujące działania: w części dotyczącej Parku Miejskiego:

Natomiast projekt w części dotyczącej cmentarza komunalnego obejmować będzie:

Projekt – uwzględniając specyfikę projektu - zakłada jego rzeczową realizację w terminie od drugiego kwartału 2020 do czwartego kwartału 2021 r.

Wersja XML