Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

 

PDFOgłoszenie konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego na rok 2020.pdf (1,67MB)

 

DOCzalacznik-oferta-realizacji-zadania-art-14-ustawy-o-zdrowiu-publicznym.doc (81,50KB)
DOCXoswiadczenie-oferenta.docx (17,98KB)

DOCXSprawozdanie.docx (21,41KB)

 

PDFInformacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego na 2020.pdf (257,10KB)
 

Wersja XML