Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza wspólnota mieszkaniowa podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach dofinansowania

 Z wprowadzonych w roku 2019 zmian do Uchwały Nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik dotyczących m. in. zwiększenia dotacji z 2 000,00 zł na: 6 000,00 zł udzielanej przy podłączeniu nieruchomości jednorodzinnej oraz na 11 000,00 zł przy podłączeniu nieruchomości wielorodzinnej do miejskiej sieci ciepłowniczej, jako pierwsza skorzystała Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Szkolna 7. 
 Inwestor w naborze na 2019 rok złożył wniosek na podłączenie nieruchomości wielorodzinnej do miejskiej sieci ciepłowniczej, po wykonaniu i udokumentowaniu przedmiotowej inwestycji zgodnie z określonymi założeniami na początku 2020 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonali na miejscu odbioru prac związanych z wykonaniem przyłącza. 
 W wyniku prawidłowo zrealizowanej inwestycji Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Szkolna 7 na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej uzyskała dofinansowanie wysokości 10 521,73 zł. 

 

 

 

Wersja XML