Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

Zabudowa jednorodzinna

 

 
Plakaty informacyjne dotyczące segregacji odpadów

PDFdl jednorodzinna.pdf (2,15MB)

Zabudowa wielorodzinna

 

 
Plakaty informacyjne dotyczące segregacji odpadów

PDFdl wielorodzinna.pdf (2,15MB)

 

Ulotki opracowano w oparciu o materiały Ministerstwa Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

Mając na uwadze zapewnienie edukacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów, Ministerstwo Klimatu zezwala na wykorzystywanie materiałów edukacyjnych zawartych na stronie naszesmieci.pl na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- wprowadzanie do obrotu;
- wprowadzanie do pamięci komputera;
- publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;
- rozpowszechnianie w całości w inny sposób w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.
Niniejsza zgoda obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza zgoda nie upoważnia do wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie do celów komercyjnych.

Wersja XML