Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel Burmistrza Prudnika

Burmistrz  Prudnika Grzegorz Zawiślak apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie używania petard i fajerwerków.

Szanowni Państwo okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku to czas, któremu tradycyjnie towarzyszą imprezy, zarówno kameralne w gronie rodzinnym, jak i w miejscach publicznych.
Jedną z form wyrażania radości z nadejścia Świąt, a szczególnie Nowego Roku jest masowe używanie różnorodnych materiałów pirotechnicznych.
Biorąc pod uwagę, że w tym okresie w wyniku niewłaściwego posługiwania się fajerwerkami wiele dzieci a także dorosłych uległa poważnym obrażeniom, które często kończą się trwałym kalectwem tj. np. utratą wzroku, rąk a nawet śmiercią, prosimy wszystkich rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, by radość ze świętowania nie zakończyła się tragedią.
Zachowując szczególną uwagę należy:
1.    Prowadzić sprzedaż wyrobów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania tylko osobom pełnoletnim (art. 139 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ( Dz.U.poz.1214, poz.1495). 
2.    Dokonywać zakupu środków pirotechnicznych znajdujących się w legalnym obrocie oraz posiadających instrukcję w języku polskim. 
3.    Używać środków pirotechnicznych po dokładnym zapoznaniu się z załączoną instrukcją. 
4.    Nie używać fajerwerków w grupie osób i w miejscach (zwłaszcza publicznych), w których mogą one spowodować inne zagrożenie np. pożar.
Apelując o ostrożność informujemy, że osoby, które w wyniku braku rozwagi i odpowiedzialności spowodują obrażenia lub zagrożenie innych osób i mienia, podlegają karze na zasadach i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach (art. 83 ustawa z dnia z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – Dz.U. z 2019 r., poz. 821).

Tym apelem zwracam się do wszystkich rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, by radość ze świętowania nie zakończyła się tragedią.
 

Burmistrz Prudnika

 

Wersja XML