Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świąteczna sesja Prudnickiej Rady Seniorów

Prudnicka Rada Seniorów spotkała się z Zastępcą Burmistrza Jarosławem Szóstką oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Alicją Isalską. Podczas sesji seniorzy zatwierdzili Regulamin Pracy PRS i dyskutowali w sprawach bieżących. Obecnie Rada pracuje nad planem pracy na przyszły rok, tj. 2020, który zostanie przegłosowany na kolejnym spotkaniu.  Plan pracy zakłada podział Rady Seniorów na mniejsze grupy zadaniowe, które będą zajmowały się konkretnymi tematami i problemami  

Spotkanie było również okazją do złożenia sobie życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz podzielenia się opłatkiem. 

 

 

Radni Rady Seniorów złożyli następujące pisma do Burmistrza Prudnika:

PRS 1/12/2019 w sprawie opracowania harmonogramu działań dotyczących uruchamiana domów dziennego pobytu dla seniorów

PDF1-12-2019.pdf (710,22KB)

PRS 2/12/2019 w sprawie przydzielenia lokalu na działalność statutową Prudnickiej Rady Seniorów

PDF2-12-2019.pdf (325,13KB)

Protokół z sesji Prudnickiej Rady Seniorów w 12.12.2019 r.

PDFProtokół Nr 6 - 12.12.2019.pdf (902,17KB)

 

Wersja XML