Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego

W Prudnickim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja, podczas której Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika wraz przedstawicielami Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego oraz społecznością senioralną mieli okazję podzielić się wspólnymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w zakresie aktywizacji osób starszych.

 

Wraz z przedstawicielami Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego do Prudnika przyjechali Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca oraz Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO Barbara Kamińska. Poruszyli oni tematy dotyczące polityki senioralnej województwa opolskiego. Pani Barbara Kamińska wygłosiła prelekcję pt. „Senior partnerem, a nie problemem”, natomiast Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak przedstawił założenia prudnickiej polityki senioralnej.

Prudniccy seniorzy są dobrze zorganizowani i działają bardzo prężnie, co zostało zauważone i pochwalone przez Przewodniczącą Forum Seniorów Leokadię Kubalańcę.

 

 

Wersja XML