Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty ostrzegawcze

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
 
Lp.
Rodzaj
Sposób ogłoszenia komunikatu
Sposób odwołania komunikatu
komunikatu
akustyczny system alarmowy
środków masowego przekazu
akustyczny system alarmowy
środków masowego przekazu
1
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie .........
około godz. ........ min. .........
może nastąpić skażenie ............
(podać rodzaj skażenia)
w kierunku ........................
(podać kierunek)
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...........
(rodzaj skażenia)
dla .........
2
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami
 
Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 
 
3
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm o klęskach .............
dla ..................
 
Wersja XML