Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019

W ramach tegorocznej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ wyróżnionych zostało 7 uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Prudnik.

 

W ramach tegorocznej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ zorganizowany został jeden konkurs literacko-plastyczny „Ja za 20 lat” dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalistów. Do końca czerwca organizatorzy otrzymali kilka tysięcy prac. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele z naszej Gminy:

Wyróżniono 7 laureatów:
- z ZSP w Szybowicach – 4 uczniów;
- z ZSP w Prudniku nr 2 – 3 uczniów,

którzy 23 września b.r. otrzymali upominki książkowe ufundowane przez organizatora kampanii. Ponadto uczniowie otrzymali nagrody w postaci słuchawek JBL ufundowanych przez Burmistrza Prudnika - Grzegorza Zawiślaka.

Dziękujemy wszystkich uczestnikom za udział i zaangażowanie w realizację ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2019 pod hasłem „CHCE MI SIĘ CHCIEĆ!”.

 

 

 

 

Wersja XML