Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

9. Rozwój działalności kulturalno-sportowej w sołectwach Łąka Prudnicka, Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice

Łąka Prudnicka – doposażenie placu zabaw przy nowopowstałym obiekcie 4w1

Moszczanka – stworzenie miejsc rekreacyjnych w pobliżu rzeki Złoty Potok

Niemysłowice – Poprawa wizerunku wiaty przy Centrum Sportowym

Rudziczka – Zakup namiotu wraz z kompletem ławostołów biesiadnych i wolnostojącego pomieszczenia gospodarczego

Szybowice – wykonanie i montaż wiat dla zawodników i ławek dla kibiców na boisku sportowym

Koszt zadania: 50 000 zł

Wersja XML