Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z uchwałą Nr VIII/134/2011 Rady Miejskiej
w Prudniku z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  
 
 BURMISTRZ  PRUDNIKA
zawiadamia mieszkańców sołectwa Szybowice
 
że w dniu 19 czerwca 2011 r. o godz. 1200 w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach odbędzie się zebranie wiejskie dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby mieszkańców do przeprowadzenia zebrania ustala się drugi termin na dzień 19 czerwca 2011 r. o godz. 1230 w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach.
 
 
BURMISTRZ PRUDNIKA
 
FRANCISZEK FEJDYCH
Wersja XML