Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZUK testuje nowe rozwiązania

Dbając o otaczającą nas przestrzeń i czystość miasta Zakład Usług Komunalnych jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku poszukuje nowoczesnych i jednocześnie praktycznych metod pracy, a wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom mieszkańców gminy.

W ostatnich dniach testowany był pojazd specjalistyczny tj. zamiatarka chodnikowa.

Posiadanie takiego pojazdu przyczyniłoby się do poprawy jakości świadczonych usług oraz ograniczyłoby emisję pyłów i hałasu.

Testy wypadły zadowalająco, dlatego Spółka jest zdecydowana na wprowadzenie takiego pojazdu do własnego Parku Maszynowego.

JPEG20190704_102158.jpeg (436,30KB)
JPEG20190704_102154.jpeg (462,29KB)
 

Wersja XML