Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie: Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Gminy Prudnik

Brak opisu obrazka

PDFStrategia Prudnik.pdf

PDFZakres strategii RDOŚ.pdf

Wersja XML