Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prudnik i Krnov na wyciagnięcie ręki

W dniach 25 – 26 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu sterującego Euroregionu Pradziad. Decyzją EKS wniosek pod nazwą „Prudnik i Krnov na wyciagnięcie ręki” został wybrany do dofinansowania ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Wnioskodawcą i liderem projektu jest Gmina Prudnik, a jednostką realizującą projekt Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik. Agencja samodzielnie aplikowała o uzyskane wsparcie, będzie realizowała i rozliczała złożony projekt. Partnerem projektu jest miasto Krnov.

Podstawowym celem projektu jest wykonanie elementów infrastruktury udostępniającej oraz ułatwiającej poznanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ziemi prudnickiej i krnovskiej. Realizacja projektu ma umożliwić poznanie transgranicznego obszaru oraz w nowoczesny i atrakcyjny sposób wzbogacić i uzupełnić ofertę turystyczną gmin partnerskich dla dodatkowych grup docelowych: rodzin z dziećmi oraz osób niedowidzących. Projekt przyczyni się do poprawy systemu informacji turystycznej na wspólnym obszarze turystycznym. Dzięki nowej aplikacji mobilnej turyści będą mogli otrzymać informację dot. walorów przyrodniczych i kulturowych przez 24 godziny na dobę, również poza godzinami działalności punktów IT w Prudniku i Krnovie.

Po stronie polskiej w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

- wykonanie aplikacji mobilnej natywnej na system Android i iOS. Aplikacja zawierać będzie indywidualną grafikę i projekt funkcjonalny, moduł miejsca, moduł trasy, moduł audioprzewodnika, moduł wydarzeń i aktualności z kalendarzem, moduł powiadomień push, moduł mapa w oparciu o podkłady Open Street Maps lub Google Maps, moduł dojazd (przez Google Maps), czytnik QR - kodów, CMC do zarządzania treścią. Opracowanie tekstów dotyczących walorów przyrodniczych i kulturowych Prudnika, tłumaczenie tekstu polskiego na języki: angielski, niemiecki i czeski oraz nagrań za pomocą lektorów audioprzewodnik w 4 wersjach językowych (polskim, czeskim, angielskim, niemieckim);

- wynajęcie stoiska i przestrzeni na targach turystycznych w Polsce;

- promocja aplikacji wśród mieszkańców i turystów;

- zakup zestawu nagłośnieniowego;

Wartość projektu wynosi 34 715,49 euro tj. 145 805,06 zł dla gminy Prudnik.

Na którą składa się  85 % dofinansowania z EFRR w kwocie 29 508,16 euro tj. 123 934,29 zł (85% wartości projektu)

5 % dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie 1 735,77 tj. 7 290,23 zł

Oraz 10 % wkład własny gminy w kwocie 3 471,56 tj. 14 580,55 zł.

Przewidywany termin realizacji projektu 1 październik 2019 – 30 wrzesień 2020 r.

Umowa pomiędzy Gminą Prudnik a Euroregionem Pradziad na realizację projektu zostanie podpisana we wrześniu – po dołączeniu wszystkich niezbędnych załączników przez lidera i partnera projektu.

Wersja XML