Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statuetka "Prudnickiej Diany" 2019

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 105/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu konkursu pn. „Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik” zapraszam Państwa do tegorocznej edycji konkursu „Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik”. Statuetka „Prudnickiej Diany” ma na celu uhonorowanie instytucji, firm i osób fizycznych, które w wyjątkowy sposób w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego przyczyniają się do wspierania rozwoju naszej społeczności, jej tradycji oraz promują gminę na arenie krajowej i międzynarodowej.

 Zgłoszeń kandydatur do udziału w konkursie mogą dokonywać:

 1. Burmistrz Prudnika,
 2. Co najmniej 15 radnych Rady Miejskiej w Prudniku,
 3. Organizacje pozarządowe w drodze uchwały organu stanowiącego,
 4. Co najmniej 50 mieszkańców Gminy Prudnik.

W tym roku termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 5 lipca 2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko kandydata lub nazwę instytucji - firmy,
 2. udokumentowane podpisy zgłaszających lub stosowną uchwałę wskazanego organu,
 3. szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia z podaniem faktów potwierdzających zasługi wymagane regulaminem konkursu.

Zgłoszenie należy składać w podanym terminie w zalakowanych kopertach w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pokój nr 102.

Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbędzie się 13 lipca 2019 r. na Prudnickim Rynku podczas finału Dni Prudnika.

Regulamin konkursu pn. „Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik”

 

Wersja XML