Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do usuwania azbestu!

Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2019 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawieranych azbest z terenu Gminy Prudnik. Zadanie będzie realizowane w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” współfinansowanego przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu.
Dofinansowanie mogą być objęte nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym, zachęcam osoby fizyczne i podmioty uprawione do składania wniosków.
Nabór wniosków będzie trwał od 10 do 21 czerwca 2019 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prudniku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej:

bip.prudnik.pl/5106/1708/azbest.html

Brak opisu obrazka

Wersja XML