Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I sesja Prudnickiej Rady Seniorów

To już trzecia kadencja Prudnickiej Rady Seniorów.

W Urzędzie Miejskim w Prudniku odbyło się pierwsze posiedzenie Prudnickiej Rady Seniorów, które zgodnie ze Statutem zwołał Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. W I sesji Rady Seniorów udział wzięło 19 nowo wybranych członków Prudnickiej Rady Seniorów, a także Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Isalska, Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej Edward Mazur oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Ludmiła Lisowska.

Posiedzenie otworzył i do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadził Pan Stanisław Derda. Podczas obrad, w drodze głosowania wybrano Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Seniorów.

 

Przewodniczącą została Pani Janina Sękowska

Zastępcą został Pan Stanisław Isalski

Sekretarzem została Pani Barbara Damszel

 

Skład Prudnickiej Rady Seniorów:

Bednarski Edward

Birecka Kazimiera

Chrobak Tadeusz

Derda Stanisław

Faber Stanisław

Góra Andrzej

Kalinowska Irena

Kossowska Krystyna

Kroczak Teresa

Janusz Zenon

Madera Irena

Naskręt Jan

Sieradzka Regina

Śliwińska Stanisława

Witkowicz Lucyna

Wójtowicz Edward

 

Seniorzy to bardzo aktywna grupa w naszym mieście. Ostatnia kadencja Prudnickiej Rady Seniorów, która zakończyła się w lutym b.r.  obfitowała w rozmaite inicjatywy ze strony osób starszych. Odbyło się 25 posiedzeń, na które zapraszano ekspertów z różnych dziedzin oraz poruszano zróżnicowane tematy dotyczące prudnickich seniorów. Przedstawiciele Rady Seniorów brali udział m.in. w posiedzeniach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie, w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie, a także w wyjazdach do miast należących do sieci miast Cittaslow. Prudnicka Rada Seniorów brała również aktywny udział w tworzeniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego oraz w przeprowadzaniu badań do przygotowywanej pracy magisterskiej.

Prudnicka Rada Seniorów co roku włącza się w organizację „Senioraliów”, które odbędą się w dniach 28-30 czerwca 2019 r. już po raz trzeci.

Nowej Radzie życzymy, aby nadal Prudniccy seniorzy ożywiali nasze społeczeństwo i działania na rzecz osób starszych.

 

 

Wersja XML