Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów dot. naboru do działania 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP w ramach RPO WO 2014-2020

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

 zaprasza na

spotkanie informacyjne dla beneficjentów dot. naboru do działania 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP w ramach RPO WO 2014-2020

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 3.4 Efektywność energetyczna w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. Zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane.

Nabór wniosków planowany jest od 1 do 8 lipca 2019 roku.

Spotkanie odbędzie się: 

Dla kogo

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Organizator spotkania w Prudniku:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie
ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa
tel.: 77 448 25 86, 448 99 63
e-mail:

Fundusze europejskie.jpeg

Wersja XML