Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza budowa dróg

Początkiem maja Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika spotkał się z mieszkańcami ulicy Azaliowej, Jaśminowej, Kalinowej i Dębowej. W trakcie spotkania poruszano wiele tematów nurtujących mieszkańców m.in. związane z budową dróg dojazdowych do ich posesji. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z budową drogi ul. Azaliowej – jak zapewnił Burmistrz. Oprócz budowy jezdnie wybudowane zostaną chodniki, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Przetarg na budowę drogi ul. Azaliowej został już ogłoszony, zgodnie z harmonogramem inwestycji zakończenie prac zostało zaplanowane na koniec listopada bieżącego roku. W najbliższych dniach planuje się ogłoszenie kolejnych na budowę pozostałych dróg.

Inną ważną inwestycją, szczególnie dla przedsiębiorców lokujących się w prudnickiej strefie ekonomicznej jest ul. Przemysłowa. 26 kwietnia Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika podpisał umowę z wykonawcą Technical Solutions sp. z o.o. na budowę IV etapu drogi ul. Przemysłowej. Prace w swym zakresie będą obejmować: budowę drogi wraz z chodnikiem, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę rur ochronnych dla sieci teletechnicznych oraz sieć oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2019 r.

Realizowana będzie również inwestycja drogowa łącząca ul. Skowrońskiego z ul. Powstańców Śląskich. Na ten projekt Gminy Prudnik otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Opolskiego w wysokości 2 591 816500 zł. Nowa ulica będzie liczyć niecały kilometr długości, a dzięki jej realizacji mieszkańcy bez większego problemu ominą od wschodu główne skrzyżowanie w mieście – Rondo im. Żołnierzy Wyklętych. Prace obejmować będą budowę jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, chodnika oraz pięciu zatok autobusowych. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na październik 2019 r.

29 maja Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika wraz z Violettą Porowską Wicewojewodą Opolskim podpisali umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Opolskiego na budowę drogi Skowrońskiego - Powstańców Śląskich.

 

 

Wersja XML