Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy z Państwową Strażą Pożarną

Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak podpisał umowę z st. kpt. Krzysztofem Wiciakiem, dzięki której Gmina dofinansuje bieżące potrzeby PSP w Prudniku

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
Gmina Prudnik przeznaczyła środki finansowe w wysokości 10.000, zł na dofinansowanie w roku bieżącym zakupu paliwa i środka pianotwórczego do samochodów pożarniczych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
Gminę Prudnik reprezentował Burmistrz Prudnika – Grzegorz Zawiślak, natomiast Komendę Powiatową PSP w Prudniku – st. kpt. Krzysztof Wiciak.


 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10582377
w tym miesiącu: 33189
dzisiaj: 2054

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1