Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działające szkoły - aktualizacja

Od 24 kwietnia 2019 r. odbywać się będą zajęcia zgodnie z planem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Prudniku dla klas VII, VIII oraz III gimnazjum, Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szybowicach.

Od 25 kwietnia 2019 r. zajęcia lekcyjne zostaną uruchomione w ZSP nr 1 w Prudniku dla klas I-III, VI oraz w ZSP nr 2 w Prudniku dla klas VIII – j.polski, matematyka, fizyka.

Pozostałe placówki zapewniają dzieciom opiekę.
Gminni nauczyciele niestrajkujący deklarują pracę w komisjach maturalnych. W pozostałych gminnych placówkach nadal trwa akcja protestacyjna. O zmianach będziemy informowali na bieżąco.

Wersja XML