Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyróżnienie dla Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Jeseniku odbyła się konferencja "Świąteczne zwyczaje i tradycje" podczas której zostali wyłonieni beneficjenci projektów realizowanych za pośrednictwem Euroregionu Pradziad. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik została wyróżniona za aktywny udział w realizację projektów polsko-czeskich. Wśród nagrodzonych znaleźli się również: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku, Dom Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury w Białej oraz LKS Zarzewie Prudnik.

 

 

Wersja XML