Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołtysi i Rady Sołeckie w gminie Prudnik

Pierwszy kwartał 2019 r., to wybory Sołtysów oraz przedstawicieli Rad Sołeckich. Podczas 10 zebrań zorganizowanych w każdym sołectwie mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli, którzy przez kolejną 5 letnią kadencję będą pełnili zaszczytną funkcję Sołtysa, a tym samym gospodarza wsi.

Zebrania wiejskie były również doskonałą okazją dla Burmistrz Prudnika Grzegorza Zawiślaka do spotkania się z mieszkańcami sołectw oraz przeprowadzenia  interesujących rozmów. Padło wiele propozycji i ciekawych rozwiązań. Wysoka frekwencja mieszkańców świadczy o coraz większej chęci kreowania własnej ojczyzny. 

Ustępującym Sołtysom dziękujemy i życzymy powodzenia w życiu osobistym: Elżbieta Bodnar-Cieluch, Krzysztof Żak, Grzegorz Bobowski, Antoni Zadrożny, Grażyna Kwiecień- Unsner.  

Obecny skład Rad Sołeckich: 

 

 
Zdjęcie Rady Sołeckiej

 

 
Zdjęcie Rady Sołeckiej

 

 
Zdjęcie Rady Sołeckiej

 

 
Zdjęcie Rady Sołeckiej

 

 
Zdjęcie Rady Sołeckiej

 

 
Zdjęcie Rady Sołeckiej

 

 
Zdjęcie Rady Sołeckiej

 

 
Zdjęcie Rady Sołeckiej

 

 
Zdjęcie Rady Sołeckiej

 

 
Zdjęcie Rady Sołeckiej

 

Wersja XML