Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołtysi i Rady Sołeckie w gminie Prudnik

Pierwszy kwartał 2019 r., to wybory Sołtysów oraz przedstawicieli Rad Sołeckich. Podczas 10 zebrań zorganizowanych w każdym sołectwie mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli, którzy przez kolejną 5 letnią kadencję będą pełnili zaszczytną funkcję Sołtysa, a tym samym gospodarza wsi.

Zebrania wiejskie były również doskonałą okazją dla Burmistrz Prudnika Grzegorza Zawiślaka do spotkania się z mieszkańcami sołectw oraz przeprowadzenia  interesujących rozmów. Padło wiele propozycji i ciekawych rozwiązań. Wysoka frekwencja mieszkańców świadczy o coraz większej chęci kreowania własnej ojczyzny. 

Ustępującym Sołtysom dziękujemy i życzymy powodzenia w życiu osobistym: Elżbieta Bodnar-Cieluch, Krzysztof Żak, Grzegorz Bobowski, Antoni Zadrożny, Grażyna Kwiecień- Unsner.  

Obecny skład Rad Sołeckich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML