Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa na sprzedaż gruntów przy ul. Przemysłowej podpisana

W Urzędzie Miejskim w Prudniku doszło do podpisania umowy pomiędzy Burmistrzem Prudnika Grzegorzem Zawiślakiem a Jackiem Bialikiem Wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Umowa dotyczy sprzedaży 10 hektarów terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w przemysłowej części miasta, na którym czeski inwestor firma Dul Radim zamierza wybudować zakład produkcji kamienia konglomerowanego stosowanego do wyposażania mieszkań i budownictwa. To kolejny etap zbliżający nasze miasto do powstania nowego zakładu oraz miejsc pracy.

Podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem Prudnika Grzegorzem Zawiślakiem a Jackiem Bialikiem Wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem Prudnika Grzegorzem Zawiślakiem a Jackiem Bialikiem Wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Wersja XML