Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

30 września 2011r. oddana została do użytku  droga obwodowa osiedla Jesionowe Wzgórze” - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Wartość projektu wg zawartej umowy wynosi 1 435 676,55 zł przy maksymalnym dofinansowaniu w kwocie 698 045,64 zł stanowiącym 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmował wykonanie:  1 198,92  mb ulicy Jesionkowej w tym  przebudowę 660 mb  istniejącego odcinka ulicy oraz budowę 538,92 mb nowego odcinka ulicy Jesionkowej.
W ramach projektu wykonano między innymi: przebudowę 3 włączeń na istniejącej ulicy, wpustów (6 szt) oraz studni (15 szt.) na istniejącej ulicy, 72,5 m2 zatoki autobusowej i chodnika (277 mb) na istniejącej części ulicy, budowę konstrukcji jezdni (na odcinku 629,51 m)  i chodników (60 m) części nowoprojektowanej, budowę konstrukcji nawierzchni 4 skrzyżowań w ciągu ulicy nowoprojektowanej, budowę kanalizacji deszczowej (104,5 mb), studni (6 szt.), wpustów (20 szt.), 20 szt. przyłączy w części nowoprojektowanej o długości 175,6 mb, budowę oświetlenia ulicznego części nowoprojektowanej (18 szt. lamp), przebudowę linii napowietrznej średniego napięcia (montaż  2 słupów wraz z osprzętem), budowę nowego włączenia do ul. Skowrońskiego, budowę poboczy gruntowych, montaż 9 szt. oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego w ilości 28 m2.
W otwarciu nowododanej do użytku drogi uczestniczył Wojewoda Opolski pan Ryszard Wilczyński.

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML