Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

30 września 2011r. oddana została do użytku  droga obwodowa osiedla Jesionowe Wzgórze” - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Wartość projektu wg zawartej umowy wynosi 1 435 676,55 zł przy maksymalnym dofinansowaniu w kwocie 698 045,64 zł stanowiącym 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmował wykonanie:  1 198,92  mb ulicy Jesionkowej w tym  przebudowę 660 mb  istniejącego odcinka ulicy oraz budowę 538,92 mb nowego odcinka ulicy Jesionkowej.
W ramach projektu wykonano między innymi: przebudowę 3 włączeń na istniejącej ulicy, wpustów (6 szt) oraz studni (15 szt.) na istniejącej ulicy, 72,5 m2 zatoki autobusowej i chodnika (277 mb) na istniejącej części ulicy, budowę konstrukcji jezdni (na odcinku 629,51 m)  i chodników (60 m) części nowoprojektowanej, budowę konstrukcji nawierzchni 4 skrzyżowań w ciągu ulicy nowoprojektowanej, budowę kanalizacji deszczowej (104,5 mb), studni (6 szt.), wpustów (20 szt.), 20 szt. przyłączy w części nowoprojektowanej o długości 175,6 mb, budowę oświetlenia ulicznego części nowoprojektowanej (18 szt. lamp), przebudowę linii napowietrznej średniego napięcia (montaż  2 słupów wraz z osprzętem), budowę nowego włączenia do ul. Skowrońskiego, budowę poboczy gruntowych, montaż 9 szt. oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego w ilości 28 m2.
W otwarciu nowododanej do użytku drogi uczestniczył Wojewoda Opolski pan Ryszard Wilczyński.

  SAM_0811.jpeg SAM_0812.jpeg SAM_0813.jpeg

SAM_0814.jpeg SAM_0815.jpeg SAM_0816.jpeg

Wersja XML