Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór do Prudnickiej Rady Seniorów

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA

 

W związku z  Uchwałą Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu, zmienionej uchwałą Nr V/65/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

ogłaszam nabór kandydatów na członków Prudnickiej Rady Seniorów

 

 1. Nabór kandydatów będzie prowadzony  do  2 kwietnia 2019 r.

 

 1. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać działające na rzecz osób starszych organizacje pozarządowe, w tym podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, a w przypadku osób fizycznych grupa co najmniej 25 seniorów Gminy Prudnik.

 

 1. Każdy z podmiotów działających na rzecz osób starszych lub grupa osób fizycznych ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.

 

 1. Zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo do reprezentowania danego podmiotu oraz posiadać uzasadnienie zgłoszonej kandydatury.

 

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Rady.

 

 1. Wzór zgłoszenia i oświadczenia kandydata dostępny jest na stronie internetowej www.prudnik.pl (poniżej) lub w Urzędzie Miejskim w Prudniku, pok. 114, I p.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub dostarczyć osobiście w kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Prudnickiej Rady Seniorów” do Biura Rady Miejskiej w Prudniku – budynek Urzędu  Miejskiego, pok. 114, I p.

 

PDFWzór zgłoszenia i oświadczenia kandydata.pdf (277,55KB)

 

 

Wersja XML