Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2019

 

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf (182,57KB)
 

Wersja XML