Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie z Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny - 13 lutego 2019 roku w godz. 12.30 - 15.30 – Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76; 

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania poznają ofertę bezpłatnych szkoleń, jak również dowiedzą się, jakie są możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

 

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. naboru wniosków w ramach działania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych - 8 marca 2019 r. od 12:00 do 14.30 w sali kameralnej Prudnickiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 1a – formularz zgłoszeniowy;

 

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje na temat działania 2.1.3 "nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych", Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. W trakcie spotkań zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 22 do 29 marca 2019 r.

 

Wersja XML