• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu górne
BIP

Dotacje na działania związane z dziedzictwem kulinarnym

Szanowni Państwo,


W dniu 28.01.2019 r. uchwałą  nr 259/2019 Zarządu Województwa Opolskiego ogłoszony został otwarty konkurs ofert  dla NGO na wykonanie zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

W ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:
1) wspieranie działań promujących dziedzictwo kulinarne

2) promocję regionalnych produktów tradycyjnych.

Wszystkie powyższe zadania powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy".

Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę do 100000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 10 000,00 zł.

Ofert należy składać do 8 marca 2019 r. (wersja elektroniczna w generatorze eNGO oraz wersja papierowa).

W związku z powyższym w dniu 15 lutego br. organizujemy szkolenie dla zainteresowanych przedstawicieli NGO, na którym szczegółowo omówione zostaną dwa  organizowane przez DRW konkursy ofert. Szkolenie odbędzie się w Opolu w siedzibie UMWO przy ul. Hallera 9, budynek C, I p, sala audytoryjna .

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu.

Termin zgłoszenia upływa w dniu 11 lutego 2019 r. do godziny 12:00.

PDFProgram szkolenia 15.02.2019r..pdf

DOCFormularz zgłoszeniowy na spotkanie.doc

Formularze zgłoszeniowe proszę wysyłać jednocześnie na dwa e-maile: oraz   Osoby do kontaktu: Pan Arkadiusz Głąb (tel. 77 44 82 124) oraz Pani Anna Bodzioch (tel. 77 44 82 109).

Szczegóły konkursu w załączeniu i na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce „Komunikaty” BIP Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem:

https://bip.opolskie.pl/2019/01/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2019-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-2/ 


Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10135656
w tym miesiącu: 91976
dzisiaj: 676