Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Zapraszamy mieszkańców sołectw na zebrania wiejskie na których zostaną wybrani Sołtysi i Rady Sołeckie. Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań.

Lp.

Sołectwo

 

Termin

 

1.

Wierzbiec

 

29.01.2019 r. godz. 18.00

2.

Niemysłowice

 

31.01.2019 r. godz. 18.00

3.

Czyżowice

 

01.02.2019 r. godz. 18.00

4.

Mieszkowice

 

04.02.2019 r. godz. 18.00

5.

Rudziczka

 

05.02.2019 r. godz. 18.00

6.

Dębowiec

 

06.02.2018 r. godz. 18.00

7.

Piorunkowice

 

07.02.2019 r. godz. 18.00

8.

Szybowice

 

08.02.2019 r. godz. 18.00

9.

Moszczanka

 

15.02.2019 r. godz. 18.00

10.

Łąka Prudnicka

24.02.2019 r. godz. 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML