Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

14 stycznia 2019 r. w sali im. Orła Białego odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, w której przedstawiciele Gminy Prudnik na czele z Grzegorzem Zawiślakiem Burmistrzem Prudnika wzięli udział. KSRR 2030 zastąpi dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.

Strategia to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa, wyznaczający cele i kierunki działań do 2030 r. To od niego zależy m.in., na co będą wydatkowane pieniądze z budżetu państwa, jak i funduszy unijnych w nadchodzących latach.

Więcej przeczytają Państwo na stronie Samorządu Województwa Opolskiego

 

 

 

Wersja XML