Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018

Program Wieloletni „Senior+” na lata  2015-2020 Edycja 2018

Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

 

Gmina Prudnik

Umowa z 22 marca 2018 r. o dofinansowaniu realizowanego w ramach Program Wieloletniego „Senior+” Edycja 2018 r. – polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Klubu „Senior+” w Prudniku przy ul. Traugutta 10.

Na utworzenie i wyposażenie placówki na 20 miejsc Gminie przyznano w 2018 r. dotację z budżetu państwa w ramach programu Senior + w łącznej wartości 150 000 zł, z czego na:

  1. Prace budowlane w placówce 124 825 zł (tj. roboty budowlane w zakresie łazienek wraz z instalacją sprzętu i urządzeń dla osób starszych w tym niepełnosprawnych, roboty instalacyjne elektryczne, sanitarne i p/poż.; roboty wykończeniowe; likwidację barier funkcjonalnych – m.in. instalacja windy do transportu osób starszych w tym niepełnosprawnych; roboty wykończeniowe)
  2. Wyposażenie placówki 25 000 zł (m.in. zakup mebli biurowych, do jadalni, pokoju wypoczynkowego; sprzętu komputerowego, RTV, AGD i sportowego; wyposażenie kuchni)

Całkowity koszt zadania zgodnie z ofertą wynosi 222 890,32 zł, środki własne Gminy – 73 065,32 zł. Gminie przekazano środki w wysokości 149 825 zł.

Gmina Prudnik 06 listopada 2018 r. złożyła sprawozdanie i rozliczyła całość otrzymanej dotacji.

Wersja XML