Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór do Klubu "Senior+"

Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) zostanie uroczyście otwarty Klub Senior +. Klub będzie miejscem spotkań mieszkańców Gminy Prudnik w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa w Klubie. Nabór rozpocznie się od 10 grudnia 2018 r. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.  Poniżej zamieszczamy Regulamin  Klubu Senior+ w Prudniku, w którym mogą Państwo szczegółowo zapoznać się z funkcjonowaniem, celami i zasadami uczestnictwa w Klubie. Zamieszczamy również wnioski wraz z załącznikami do pobrania.

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Jagiellońska 3, 48-200 Prudnik. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej OPS w Prudniku (http://www.opsprudnik.pl/index.php/chorzy-i-starsi/program-wieloletni-senior),natomiast wersja papierowa w OPS Prudnik ul. Jagiellońska 3, 48-200 Prudnik.

PDFREGULAMIN_Klub_Senior+.pdf (496,20KB)
PDFzał1_Klub_Senior+_Deklaracja_uczestnictwa_Prudnik.pdf (438,47KB)
PDFzał2_Klub_Senior+_regulamin_oświadczenie_Prudnik.pdf (416,39KB)
PDFzał3_Klub_Senior+_dane_osobowe_oświadczenie_Prudnik.pdf (358,27KB)
PDFzał4_Klub_Senior+_wizerunek_oświadczenie_Prudnik.pdf (449,31KB)
PDFzał5_Klub_Senior+_zaświadczenie_lekarskie_Prudnik.pdf (425,76KB)
PDFzał6_Klub_Senior+_dane_osobowe_informacja_Prudnik.pdf (361,93KB)
 

 

Wersja XML