Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja prasowa - 30 listopada 2018 r.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Prudniku odbyła się pierwsza konferencja prasowa z udziałem Burmistrza Prudnika Grzegorza Zawiślaka. W konferencji udział wzięli również Posłowie na Sejm Kamil Bortniczuk i Paweł Grabowski, a także Jarosław Szóstka, który w dniu wczorajszym (tj. 29 listopada 2018 r.) został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza.

IMG_20181130_150155.jpeg

Podczas spotkania zebrani zadeklarowali współpracę oraz podkreślali znaczenie współdziałania ponad podziałami. Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak zwrócił się z prośbą do Posłów o pomoc w uzyskaniu informacji na temat zadania pn. „Modernizacja boisk przedszkolnych obiektów sportowych w Gminie Prudnik”, który został złożony w dniu 29 marca 2018 roku za pośrednictwem internetowego systemu składania wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska”. Burmistrz zakomunikował, że status wniosku, po ośmiu miesiącach od złożenia, nadal brzmi „weryfikacja”. Grzegorz Zawiślak dodał, że projekt warty ponad 640 tyś złotych swoim zakresem rzeczowym obejmuje budowę dwóch przedszkolnych boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Szybowice i Rudziczka.

Burmistrz w odpowiedzi na pytanie dotyczące jakie działania zamierza podjąć w związku z rezygnacją usług przewoźnika „Arriva” poinformował, że wystosował do firmy pismo, w którym wyraził niezadowolenie sposobem komunikacji pomiędzy partnerami współpracującymi przez tak długi czas. Uważa, że dowiadywanie się o zamierzeniach firmy z portali społecznościowych lub prasy jest nieprofesjonalne. Burmistrz Grzegorz Zawiślak zakomunikował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami „Arrivy”, o wyniku którego będziemy Państwa na bieżąco informować. Poinformował, że możliwości rozwiązania zaistniałego problemu jest wiele, jednak chciałby aby infrastruktura lokalna została zintensyfikowana, tak aby wszyscy mieszkańcy Gminy Prudnik mieli możliwość swobodnego korzystania z komunikacji. Będzie miało to także za zadanie ograniczenie liczby samochodów poruszających się po Prudniku. Kamil Bortniczuk Poseł na Sejm zadeklarował pomoc w tej kwestii, gdyż przewoźnik, z którego usług korzysta Gmina Prudnik jest również kluczowym w jego rodzinnych Głuchołazach.

Całość konferencji mogą Państwo obejrzeć na naszym fanpage’u Gmina Prudnik.

Wersja XML