Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja Zima 2018/2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA AKCJI ZIMA 2018/2019

  Zapewnienie dogodnych warunków płynności ruchu przejazdu jak również komunikacji pieszej oraz całkowitego bezpieczeństwa jest zadaniem bardzo trudnym, gdyż zarówno opady śniegu jak i śliskość zimowa są zjawiskiem nierzadko w skali żywiołu. Działania zabezpieczające nie są w stanie całkowicie ich zwalczyć, mogą jedynie złagodzić skutki zimy zgodnie z przyjętymi standardami.

  Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, schodów to wiele zabiegów niezbędnych do sprawnej realizacji zadań do głównych i podstawowych należy zaliczyć:

- działania organizacyjno – techniczne,

- zakup niezbędnych materiałów uszorstniających,

- opracowanie planu działania zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, schodów przyjmując zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego,

- przegląd oraz remont niezbędnego sprzętu (pługi, piaskarki, ładowarki, samochody, ciągniki) celem zapewnienia pełnej sprawności technicznej.

 Prace dotyczące „Akcji Zima” na drogach stanowiących własność Gminy Prudnik prowadzić będzie Zakład Usług Komunalnych w Prudniku, w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz gminnych urządzeń użyteczności publicznej z dnia 02 stycznia 2018 r.

Sprzęt niezbędny  do prowadzenia akcji zimowej poddany został pełnej weryfikacji, dokonano niezbędnych remontów i na chwilę obecną w pełnej sprawności technicznej oczekuje na rozpoczęcie prowadzenia „Akcji Zima”.

Wszystkie pojazdy przygotowane do zimowego utrzymania dróg, chodników, placów objęte zostały monitoringiem a ponadto posiadają łączność telefonii komórkowej  oraz łączność poprzez CB radia.

            Spółka działająca w imieniu Gminy, w sezonie zimowym  2018/2019 realizować będzie zadania związane z zimowym utrzymanie dróg, chodników oraz parkingów w następujących obszarach działania:

Gmina Prudnik – zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów, schodów oraz parkingów będzie realizowane zgodnie z umową, szczegółowy zakres stanowi załącznik nr 1 do informacji.

W dniu 09.10.2018 r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego zorganizował naradę poświęconą koordynacji wspólnych działań :

oraz

mającą na celu wypracowanie planu wspólnego działania w łagodzeniu skutków zimy.

Zarządcy i administratorzy przedstawili plany zimowego utrzymania dróg i chodników będących w ich władaniu.

Wzorem lat ubiegłych, ulice na terenie miasta, należące do gminy jak i powiatu zostały podzielone na strefy odśnieżania o różnym priorytecie prowadzenia prac  związanych z łagodzeniem skutków zimy na nawierzchniach ulic i chodników tak by zapewnić mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie.

Wszyscy uczestnicy narady uzgodnili, iż działania związane z łagodzeniem skutków zimy prowadzone będą na bieżąco i w sposób skoordynowany.

Informujemy ponadto, że w instytucjach oraz firmach odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie „akcji zima” wyznaczono osoby koordynujące prace w zakresie spraw będących w kompetencji niżej wymienionych jednostek wraz z numerami telefonów kontaktowych:

 

Gmina Prudnik

 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Prudniku :

tel.:77 4066215, 77 4066212

- Straż Miejska w Prudniku

tel.:77 4066242

- Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku – jednostka świadcząca usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie:

tel.: 77 435 54 06 , 77 456 50 58, 77 433 24 78, 77 435 51 18, 77 436 15 61

-Starostwo Powiatowe w Prudniku

-Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

tel. : 77 406 86 50, 77 406 83 53, 512 233 021, 500 170 084,                

-Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku :

tel.: 664 194 825, 600 976 821, 796 740 336, 517 830 282

-Strefa Płatnego Parkowania:

tel.: 77 436 11 44, 501 457 836

 

W zakresie awarii wodociągowo – kanalizacyjnej :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku:

tel.: 77 436 25 56 ,77 436 36 17

tel.: pogotowie 994 - całą dobę

tel.: 603 793 655

tel.:77 436 27 30

 

W zakresie awarii sieci ciepłowniczej:

Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku :

Dyspozytor dyżurny tel.: 77 436 33 11, 77 436 30 25

 

Załącznik nr 1

I strefa – odśnieżanie w godzinach 400-700

 

Drogi gminne wewnątrzmiejskie:

Droga do oczyszczalni ścieków od ulicy Poniatowskiego, łącznik pomiędzy Miarki a Skowrońskiego, Pętla od Poniatowskiego przy klasztorze, Plac Farny, Plac Szarych Szeregów, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Rynek – jezdnie, Akacjowa, Asnyka, Chopina, Chrobrego, Ciasna, Damrota, Roboty, Gimnazjalna, Górna, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jesionkowa, Wybickiego, Karola Miarki, Klasztorna, Kochanowskiego, Kołłątaja, Komorowskiego, Kopernika, Królowej Jadwigi, Krótka, Krzywa, Legionów, Lipowa, Lompy, Lwowska, Łukowa, Małachowskiego, Meblarska, Mickiewicza, Mierosławskiego, Młyńska, Ogrodowa, Piastowska, Plebiscytowa, Pocztowa, Pod Bramami, Podgórna, Poniatowskiego, Prądzyńskiego, Prężyńska (były PZGS), Ratuszowa, Reja, Sądowa, Parkowa, Sienkiewicza, Sobieskiego, Soboty, Sowińskiego, Stara, Staszica, Strzelecka, Sybiraków, Szkolna, Szpitalna, Tkacka, Traugutta, Tuwima, Wąska, Wyszyńskiego, Zamkowa, Zwycięstwa, Żołnierska.

 

II strefa – odśnieżanie w godzinach od 700-900

 

Aleja Miła, Andersa, Azaliowa, Bema, Broniewskiego, Cicha, Czartoryskiego, Dąbrowskiego – odnoga, Dębowa, Dwernickiego, Dworcowa, Głowackiego, Grottgera, Inwalidów Wojennych, Jana Kazimierza, Jaśminowa, Kalinowa, Kilińskiego, Konopnickiej, Kossaka, Kraszewskiego, Langiewicza, Łucznicza, Maków, Matejki, Moniuszki, Monte Cassino, Morcinka, Nowa, Paderewskiego, Polna, Polna Bloki, Powstańców Śląskich – odnoga, Prężyńska (dz. nr 2216/82), Prusa, Reymonta, Robotnicza, Sadowa, Skłodowskiej, Słowackiego, Słowiańska, Słowicza, Tysiąclecia, Wandy, Wiejska – odnoga prowadząca na działki, Wileńska, Włoska, Wróblewskiego, Wysockiego, Zielna, Żeromskiego.

 

III strefa – odśnieżanie i posypywanie w miarę potrzeb po uzgodnieniu z sołtysami wsi i Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Czyżowice, Dębowiec, Łąka Prudnicka, Mieszkowice, Moszczanka, Niemysłowice, Piorunkowice, Rudziczka, Szybowice, Wierzbiec, Wieszczyna, droga dla pieszych do Łąki Prudnickiej, droga do składowiska odpadów komunalnych, droga Łąka Prudnicka – Chocim, droga w kierunku tzw. Starego Klasztoru, ulica Budowlanych, Przemysłowa, Towarowa, Zielona.

 

IV strefa – odśnieżanie w godzinach od 400-700 – schody

 

Park Miejski, Armii Krajowej, Jesionkowa, Kołłątaja, Kościelna, Kościuszki – Klasztorna, Królowej Jadwigi, Podgórna, Stroma.

 

IV strefa – odśnieżanie w godzinach 400-900 – parkingi i place

 

Plac przy kościele ul. Skowrońskiego, Chopina, Gimnazjalna, Kościuszki – obok LO, Kościuszki – Parkowa, Poniatowskiego, Powstańców Śląskich, Słowiańska, Staszica, Szpitalna, Tkacka – Damrota, Zwycięstwa.

 

Podane godziny prowadzenia prac są orientacyjne i zależne od natężenia opadów.

 

Wersja XML