Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista zweryfikowanych wniosków zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego 2019 wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji

PDFLista zweryfikowanych wniosków zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego 2019 wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.pdf (846,67KB)

PDFProtokół w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy dopuszczonych do głosowania projektów.pdf (1,20MB)

 

W wyznaczonym terminie zgłoszone zostały następujące projekty:

PDF1. Zaczytaj się! Nowe oblicze Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Prudniku.pdf (1,87MB)
PDF2. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku.pdf (748,59KB)
PDF3. Postawienie wiat śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej - etap 1 - oraz promocja systemu segregowania odpadów komunalnych.pdf (1,09MB)
PDF4. 1 etap remontu drogi gminnej z Prudnika w kontynuacji ulicy Zwycięstwa w stronę Łąki Prudnickiej.pdf (1 022,50KB)
PDF5. Wybrukowanie terenu przyległego do Kościoła Parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku.pdf (983,79KB)
PDF6. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Sportowej wzdłuż rzeki.pdf (1,47MB)
PDF7. Wypożyczalnia rowerów, stacja naprawcza i wiata.pdf (1,09MB)
PDF8. Rozwój działalności kulturalno-sportowej w sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice.pdf (725,83KB)
PDF9. Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej.pdf (903,25KB)
 

Wersja XML