Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie Budżetu Obywatelskiego z ubiegłego roku

Budżet Obywatelski.png

 

Budżet Obywatelski w Gminie Prudnik będzie organizowany już po raz czwarty. Dzięki złożonym przez Państwa projektom zadań i udziale w głosowaniu wykonano wiele zadań. Należą do nich:

- budowa Street Workout Parku na Jesionowym Wzgórzu

- urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Skowrońskiego

- budowa dwóch altan w Łące Prudnickiej

- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku – Publicznym Przedszkolu nr 4

- doposażenie działu multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku

- doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka (w tym zakup 60 krzeseł do Wiejskiego Domu Kultury, zakup dwóch wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe, zakup kosy spalinowej i huśtawki dwuosobowej do Przedszkola „Pod Kasztanem”, zakup czterech kompletów ubrań specjalnych strażackich Garda dla OSP, wykonanie bram wjazdowych stanowiących element ogrodzenia w Szkole Podstawowej)

- posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice

- zakup urządzeń do pielęgnacji i renowacji boisk sportowych z nawierzchnią naturalną na terenie Gminy Prudnik (w tym minitraktor, wertykulator, opryskiwacz, siewnik, rozsiewacz/piaskarka, wał i kosiarka pielęgnacyjna)

- zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Moszczance

- zakup 94 krzeseł do Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach

- zakup strojów reprezentacyjnych dla Orkiestry Dętej w Rudziczce.

Część zadania, które otrzymały największą liczbę głosów w ubiegłym roku są w trakcie realizacji. W inwestycjach „Zakup i montaż wiaty przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach” i „Budowa altany przy Wielskim Domu Kultury w Czyżowicach” wykonano już mapy  oraz zlecono wykonanie dokumentacji. Natomiast w przeprowadzonym przetargu na „System podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku z wykorzystaniem energii słońca” kwota złożonej jedynej oferty wyniosła blisko 700 000 zł, natomiast kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 172 000 zł i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny otrzymanej oferty. Przetarg unieważniono. Planuje się powtórzenie procedury przetargowej po zakończeniu sezonu we wrześniu b.r.

Budżet Obywatelski na przestrzeni trzech lat:

Lp.

 

2015

2016

2017

1

Ilość projektów biorących udział w głosowaniu

15

14

9

2

Wartość złożonych projektów ogółem

 

1 374 460,36 zł

1 178 846,19 zł

925 500 zł + 39 000 zł z funduszu sołeckiego)

3

W głosowaniu oddano głosów ważnych – ogółem

3444

3363

1808

4

W głosowaniu internetowym oddano głosów ważnych

2199

1764

914

5

W głosowaniu tradycyjnym oddano głosów ważnych

1245

1599

894

6

Głosów nieważnych

321

268

154

7

Ilość lokali wyborczych

14

13

12

8

Kwota budżetu ogółem

300 000

315 000

350 000

 

Podsumowując całe przedsięwzięcie należy przede wszystkim podziękować osobom, które:

-  odpowiedziały na zaproszenie do złożenia wniosków

-  wzięły udział w głosowaniu

-  przygotowały procedurę konsultacji i uczestniczyły w procedurze wyłonienia zadań.

Wersja XML