Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski 2019 - ogłoszenie o konsultacjach

Burmistrz Prudnika na podstawie § 2 ust 1 uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII/831/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prudnik na temat części wydatków budżetowych - zwanych „budżetem obywatelskim” - w ramach budżetu gminy Prudnik na 2019 rok.

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa
co najmniej 25 mieszkańców Gminy Prudnik.

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.

Zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć:
1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa,
2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik,
3) roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje, tj. roku 2019.
 

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od 01 lipca 2018 do 31 lipca 2018 r.
Głosowanie na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od 16.09.2018 do 21.09.2018 r.

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 102, listownie na adres Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 lub drogą elektroniczną na adres .


PDFWniosek zgłoszenia zadania.pdf (138,59KB)

PDFHarmonogram prac - BO 2019.pdf (107,63KB)

PDF831. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-831-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych....pdf (2,19MB)

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań oraz harmonogram prac w toku konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  2019. Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 4066205 i 77 4066207 oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokojach nr 120 i nr 114.

Wersja XML