Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa siedziba OPS w realizacji

Wraz z 14 przedstawicielami gmin i powiatów, Gmina Prudnik realizuje umowę partnerską w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pieniądze, które pozyskała Gmina Prudnik z projektu przeznaczone zostały na termomodernizację byłej szkoły podstawowej przy ul. Traugutta na potrzeby przyszłej siedziby OPS. W prezentowanym filmie mogą Państwo obejrzeć jak realizowany jest projekt w Gminie Prudnik oraz u innych partnerów projektu.
Wraz z Gminą Prudnik do porozumienia przystąpili m.in. Powiat Nyski, jako Lider Partnerstwa, Powiat Prudnicki, Powiat Głubczycki i 10 gmin. 

 

Wersja XML