Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu turystyki i krajoznawstwa

            Informuję, iż od dnia 19 czerwca 2018 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn.: „Hike, czyli skautowe wędrowanie”, złożona przez stowarzyszenie Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Armii Krajowej 10, 45-071 Opole. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl w zakładce PRZETARGI, OFERTY I KONKURSY – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl w zakładce Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, pokój 102 lub elektronicznie na adres .

 

                                                                                                                                                                        BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                                                                                                  /.../mgr inż. Franciszek Fejdych

 

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,21MB)
 

 

 

Wersja XML