Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta Rady Seniorów w Oświęcimiu

W dniu 20 kwietnia 2018 roku na zaproszenie Głubczyckiej Rady Seniorów pięciu radnych Prudnickiej Rady Seniorów wspólnie udało się z wizytą studyjną na zaproszenie seniorów do Oświęcimia, Kęt i sołectwa Malec.

W Oświęcimiu spotkaliśmy się z seniorami i burmistrzem p. Januszem Chwieruta. Przedstawił on krótką historię miasta, zwiedziliśmy muzeum, które rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 2010 r. i od tej pory jest miejscem ważnych wydarzeń w historii miasta, pełni funkcje reprezentacyjne, kulturalne i edukacyjne. Misją muzeum jest popularyzowanie historii ziemi oświęcimskiej. Zwiedzaliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną , która została oddana do użytku w 2011 roku. Biblioteka jest wizytówką i elementem promocji miasta. Chór z Głubczyc wystąpił w Domu Dziennego Pobytu.

Z Oświęcimia udaliśmy się do Kęt, gdzie przywitał nas burmistrz p. Krzysztof Jan Klęczar. Zwiedziliśmy muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego. Zadaniem Muzeum jest upowszechnianie wiedzy na temat zbiorów i przeszłości Kęt oraz okolicy.

Z Kęt udaliśmy się do sołectwa Malec. Przywitał nas sołtys Kazimierz Tolarczyk, przedstawił krótką historię sołectwa. Za udział mieszkańców w antyhitlerowskim ruchu oporu w czasie II wojny światowej wieś została odznaczona w 1984 r. Krzyżem Walecznych. W Domu Kultury zostaliśmy przyjęci przez seniorów i Koło Gospodyń Wiejskich. Ugoszczono nas mile, wysłuchaliśmy występu chóru z Głubczyc, jak i miejscowego.

Powrót do domu odbył się z przebojami (awaria autobusu).

 

 

Wersja XML