Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie ćwiczebne alarmu pożarowego w ZS w Prudniku

W Zespole Szkół w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego 2 zostało zorganizowane szkolenie ćwiczebne alarmu pożarowego. Organizatorami byli Prezes ZG OSP RP w Prudniku Stanisław Hawron i Komendant Gminny ZG ZOSP RP Edward Wójtowicz. Tematem ćwiczeń było doskonalenie dowodzenia i współdziałania jednostek PSP i OSP, Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Gazowego i Energetycznego Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego. Podczas ćwiczeń sprawdzono działanie kadry pedagogicznej szkoły oraz zachowanie się uczniów podczas ewakuacji. 
Podczas ćwiczeń odbył się także instruktaż dla personelu szkoły na temat posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (gaszenie pożaru w zarodku).

 

 

Wersja XML