Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cmentarz Komunalny w Prudniku

 

Cmentarz komunalny w Prudniku administrowany jest przez Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.

48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 1

tel./fax. 77 436 32 65
 
Sekretariat: 
Główny księgowy: 
Prezes: 
Dział techniczny: 

Strona internetowa: http://www.zukprudnik.pl

KONTA:
67 89050000 2000000956600001
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUDNIK


NIP: 755-000-63-42
REGON: 530544646

Sąd Rejonowy-Sąd Gospodarczy w Opolu
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000142489, Kapitał zakładowy 454 500 zł

Wersja XML