Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prudnicka Rada Seniorów będzie mieć swój udział w pracy magisterskiej

Prudnicką Radą Seniorów zainteresowała się studentka II roku pracy socjalnej Uniwersytetu Opolskiego, która pisze pracę magisterską. Głównym celem jej pracy jest poznanie jaką rolę pełnią Rady Seniorów w lokalnym systemie wsparcia społecznego osób starszych w województwie Opolskim. Członkowie Rady Seniorów wypełnili anonimową i dobrowolną ankietę na potrzeby pracy magisterskiej pani Magdaleny, a także opowiadali o podejmowanych przez siebie działaniach i inicjatywach.

 

 

Wersja XML