Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Razem można więcej

Brak opisu obrazka

(fot. Andrzej Dereń)

W ramach głosowania do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego można oddać głosy na dwa zadania, jedno w kategorii powiatowej i drugie subregionalne. Dzięki temu subregionalny projekt z Białej mogą poprzeć mieszkańcy Gminy Prudnik, natomiast na zadanie z gminy Prudnik mogą głosować mieszkańcy Gminy Biała.

W Urzędzie Miejskim w Prudniku odbyło się spotkanie z udziałem autorów projektów z Białej i Prudnika oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów, które chcą pomóc w zbieraniu głosów: sołtysów gminy Prudnik, Agencji Promocji i Rozwoju Gminy, Urzędu Miejskiego, Prudnickiej Rady Seniorów oraz Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne. Jeśli oddamy dwa głosy (niezależnie od formy) to wówczas oba głosy będą nieważne.

Głosować mogą wszystkie osoby zameldowane w województwie opolskim bez względu na wiek. W przypadku osób do 16 lat, kartę podpisuje rodzic lub opiekun (dodatkowo podaje swoje dane).

Formy głosowania:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45- 082 Opole

W ramach swojego projektu „Duży koncert w małych gminach” Bialska Orkiestra Dęta zamierza zakupić sprzęt muzyczny, który będzie służył młodym osobom, chcącym uczyć się gry na instrumentach. Dodatkowo orkiestra chce zorganizować koncerty noworoczne w tych gminach, które wesprą Białą w głosowaniu.

Natomiast zadanie gminy Prudnik pn. „Organizacja cyklu dziewięciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich gminy Prudnik” dotyczy organizacji imprez w dziewięciu miejscowościach wiejskich. Wydarzenia będą adresowane do wszystkich grup wiekowych. Zorganizowane zostaną rodzinne imprezy, zawody sportowe oraz akcje letnie dla dzieci i młodzieży.  

Głosowanie trwa do 29 kwietnia.

Wersja XML