Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy w ramach Festiwalu Cittaslow

26 maja 2018 r. w Lidzbarku (woj. warmińsko – mazurskie) odbędzie się kolejny Festiwal Miast Cittaslow. Festiwal Cittaslow to nie tylko upowszechnianie idei ruchu slow life, czas promocji swojego regionu, ale również czas integracji i angażowania społeczności lokalnej. Organizatorzy pracują pełną parą,  aby złożyć w całość szereg działań pozostałych do wykonania przed Festiwalem. Z inicjatywy gospodarza powstał pomysł na 2 tegoroczne KONKURSY dla miast. Pierwszy to konkurs na amatorski filmik „Cittaslow – nakręćmy się”, drugi to konkurs literacki  „Dobra fraszka”. Wyniki obydwu konkursów stanowić będą części składowe Turnieju Miast Cittaslow. Z uwagi na fakt, iż każde miasto będące członkiem sieci miast Cittaslow może dokonać po jednym zgłoszeniu w każdym konkursie, przesłane przez mieszkańców prace konkursowe zostaną poddane wewnętrznej ocenie przez specjalnie powołaną do tego komisję.

 

Jeśli masz niebanalne pomysły, duszę filmowca bądź literata i kochasz spokojne życie, weź udział w konkursie na amatorski filmik „Cittaslow – nakręćmy się” oraz w konkursie literackim „Dobra fraszka”.

 

Prace konkursowe prosimy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku pok.102 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Prudniku

48-200 Prudnik

ul. Kościuszki 3

z dopiskiem „Dobra fraszka” bądź „Cittaslow – nakręćmy się”.

    

Termin nadsyłania prac upływa 17 kwietnia 2018r. godz. 15.00

 

Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w regulaminach do pobrania zamieszczonych poniżej. 

PDFRegulamin konkursu literackiego Dobra Fraszka.pdf
PDFRegulamin konkursu na amatorski filmik _Cittaslow - nakręćmy się_.pdf
 

W razie pytań proszę o kontakt:
Marzena Białecka
Referat Programów Rozwojowych
e-mail:
tel. 77/ 406 62 53

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!

Wersja XML